Actiemanagement

Wijs acties toe aan personen en teams en ontvang hun statusupdates. Met real-time overzicht van alle openstaande en afgeronde acties.

Het crisisteam bepaalt welke acties uitgevoerd moeten worden om de crisis te beheersen. Het crisisteam heeft dan de uitdaging om overzicht te houden over alle lopende en afgeronde acties. Als het overzicht ontbreekt, ontstaat er chaos en verliest men de regie.

 

CrisisSuite biedt daarom een real-time actieoverzicht met acties die nog openstaan en afgerond zijn. Acties kunnen vanuit de logtool, vanuit de app of vanuit het actieoverzicht worden toegewezen aan een rol, afdeling, (crisis)team of specifiek persoon. De verantwoordelijke krijgt een notificatie en kan vervolgens o.a. de status bijhouden, updates doorgeven en foto's delen. Het crisisteam is dus altijd op de hoogte van de status van een actie, maar weet ook wie de verantwoordelijkheid draagt. Een actie kan dus niet meer tussen wal en schip eindigen.

 

·       Real-time overzicht van zowel openstaande als afgeronde acties.

·       Verantwoordelijken ontvangen notificaties bij nieuwe en aangepaste acties en kunnen statusupdates geven.

·       Acties in de koude fase voorbereiden met behulp van actielijsten.

Alle modules