CrisisSuite app

Crisismanagement 'on the go'. Alle functies in één app voor smartphones en tablets.

CrisisSuite is all-in-one crisismanagementsoftware om uw organisatie te ondersteunen tijdens het managen van de crisis. Alle functionaliteiten en modules zijn ontworpen met aandacht voor structuur, overzichtelijkheid en gebruiksvriendelijkheid. Mensen zijn niet altijd in de buurt van een PC of laptop. Daarom hebben we naast de webapplicatie ook de CrisisSuite app ontwikkeld voor smartphones en tablets (iOS & Android).

Van A tot Z
De app ondersteunt u als crisisprofessional van het begin van een crisis tot het eind:

  • Meld incidenten
  • Start of ontvang een alarmering en geef direct uw beschikbaarheid door
  • Lees de huidige situatie van de crisis
  • Bekijk snel uw crisisplan, taakkaart of checklist
  • Zoek snel contactgegevens op van uw belangrijkste contactpersonen
  • Zie wie er piketdienst heeft, zodat u de juiste mensen benadert
  • Ontvang acties en geef de status en uw feedback door
  • Ontvang of verzend situatierapportages
  • Bekijk de logboeken van crisisvergaderingen en filter snel op besluiten of acties
  • Deel foto's, video's en andere soorten bijlagen

In verbinding
Crisisteams kunnen dus direct in verbinding staan met andere teams, afdelingen en medewerkers. Bovendien kunnen teamleden zelf na de crisisvergadering de ruimte uitlopen met een eigen actielijst.

Informeren
Toegang tot recente crisisinformatie is geen leuke toevoeging, maar een absolute noodzaak. Organisaties die met CrisisSuite werken, gebruiken de app dan ook om hun bestuurders te informeren. Een waardevolle mogelijkheid die bovendien tijd bespaart.

Kortom, de CrisisSuite app is bedoeld om alle gebruikers nog meer handvatten te geven en het hybride karakter van crisismanagement te ondersteunen.

Alle modules