CrisisSuite als innovatieve tool in Europees project Driver+ in Frankrijk

Geplaatst op 31 Oct 2018

In oktober 2018 werd CrisisSuite als innovatieve crisistool gebruikt tijdens de tweede trial van het Europees Driver+ project. Dit is een samenwerkingsproject van verschillende Europese organisaties en is gesubsidieerd door de Europese Commissie. Tijdens dit project werken deze partijen samen om te onderzoeken of bestaande hiaten in crisismanagement opgelost kunnen worden met innovatieve oplossingen. Het project bestaat uit vier ‘trials’ die telkens in een ander land wordt georganiseerd.

Trial 2 in Aix-en-Provence

Tijdens Trial 2 in Aix-en-Provence betrof het scenario een ernstige bosbrand. Zowel Franse als Italiaanse hulpdiensten moeten worden ingezet. Om de bosbrand goed te kunnen bestrijden, is multidisciplinaire communicatie noodzakelijk.

Om de hiaten te onderzoeken, wordt er een vergelijking gedaan. Eerst wordt een deel van het scenario met de traditionele communicatiemiddelen en tools te doorlopen. Daarna speelt men hetzelfde deel van het scenario af (met andere parameters) met de innovatieve tools hieraan toegevoegd. Waarnemers uit heel Europa letten goed op de verschillen.

CrisisSuite als knooppunt van informatie

CrisisSuite werd in deze trial ingezet als knooppunt van informatie. De software faciliteert de communicatie door verschillende actiecentra met elkaar te verbinden; op zowel operationeel, tactisch als strategisch niveau. Het actuele situatiebeeld wordt gedeeld, zodat alle lagen van de participerende organisaties zo goed mogelijk op de hoogte zijn. Bovendien wordt er materieel aangevraagd en er worden concrete vragen gesteld waarop direct wordt geantwoord. Ruud van den Beukel, algemeen directeur van Merlin: “Het was goed om te zien hoe de hulpdiensten met minimale training gebruik maakten van CrisisSuite. We kregen veel positieve reacties die vooral gingen over de eenvoud en snelheid waarmee informatie gedeeld kon worden.”

Driver+ in 2019

In mei 2019 participeert Merlin met CrisisSuite aan trial 4 die wordt gehouden in Den Haag i.s.m. o.a. Veiligheidsregio Haaglanden en verschillende organisaties (vitale infrastructuur). Hierbij wordt een overstromingsscenario gesimuleerd.

In september 2019 zal CrisisSuite worden ingezet bij de ‘Final Demo’ van het project. Dan worden de succesvolle innovatieve tools die tijdens de vier trials werden ingezet, samengevoegd in een afsluitende demonstratie waarbij er een crisisscenario in twee verschillende Europese landen gelijktijdig wordt doorlopen.