CrisisSuite | Grote Oefening Calamiteitenhospitaal

Geplaatst op 16 Nov 2016

Op zaterdag 12 november 2016 hield het Calamiteitenhospitaal, ter ere van haar 25 jarig bestaan, een indrukwekkende oefening waarbij 200 slachtoffers werden opgevangen. Tijdens deze oefening werd de crisismanagementsoftware CrisisSuite ingezet.

Het Calamiteitenhospitaal

Het Calamiteitenhospitaal is een uniek ziekenhuis dat fysiek onder het UMC Utrecht ligt. Onder normale omstandigheden bevinden er zich geen patiënten of artsen en is het ziekenhuis ‘leeg’. Maar bij een ramp kan het Calamiteitenhospitaal binnen 30 minuten geopend worden en kunnen er tot wel 200 gewonden worden opgevangen.

Het Calamiteitenhospitaal is in 1991 opgericht en is meer dan 40 keer geopend geweest. Het ving onder andere de Nederlandse gewonden op van de tsunami in Azië in 2004. De meest recente openstelling was voor de opvang van 72 patiënten bij de evacuatie van het VUmc door hevige wateroverlast in september 2015.

De oefening

Het Calamiteitenhospitaal oefent jaarlijks een openstelling voor de opvang van slachtoffers. Het 25 jarig bestaan werd ‘gevierd’ met een extra grote realistische oefening: 200 slachtoffers werden binnengebracht. Er werd samengewerkt met het Ministerie van Defensie, de Veiligheidsregio Utrecht, het Rode Kruis en ambulancedienst RAVU.

CrisisSuite

De crisismanagementsoftware CrisisSuite werd tijdens de oefening actief ingezet. Drie crisisteams (Crisisbeleidsteam, Crisiscoördinatieteam en Commandoteam) gebruikten de software voor het loggen van crisisinformatie: beeldvorming, oordeelsvorming, besluiten en acties. Bovendien konden de crisisteams digitaal en real-time informatie uitwisselen. Marlous Verheul, projectleider opleiden, trainen en oefenen Crisisbeheersing van het Traumazorgnetwerk Midden-Nederland: “De mogelijkheden om snel je openstaande acties te overzien, je besluiten te filteren en acties uit te zetten naar mensen die niet fysiek aanwezig zijn, is een grote kracht van het systeem. Volledige benutting van alle mogelijkheden vraagt wel training van alle teamleden.”

Het gebruik van de software hielp de crisisteams aanzienlijk bij het managen van de crisis. Bovendien kan de gelogde informatie goed gebruikt worden voor de evaluatie.