Driver+ Trial The Netherlands succesvol afgerond!

Geplaatst op 05 Jun 2019

Na zeven maanden van voorbereidingen was het vorige week woensdag eindelijk zo ver. Met drie man vanuit Merlin en met vele andere Nederlandse en internationale deelnemers en geïnteresseerden zijn we te gast op het kantoor van de Veiligheidsregio Haaglanden in Loosduinen. Een gesimuleerde overstroming van grote delen van Den Haag is het scenario waarmee we aan het werk gezet worden. Trial 4 van het Driver+ project is gestart! De oefening start met een voorbereidingsblok, waarbij een overstroming verwacht wordt, maar deze nog niet gebeurd is. De aanwezige afgevaardigden van de hulpdiensten (brandweer, politie, geneeskundige zorg, de gemeente en defensie) gaan van start met de voorbereidingen. Wat kan er in dit stadium al gedaan worden om de op handen zijnde crisis te verlichten? Naast de hulpdiensten is ook het waterschap aanwezig, net als HTM en Stedin die beiden de vitale infrastructuur vertegenwoordigen. Ook zijn er een aantal in Den Haag gevestigde internationale organisaties aanwezig. Ook deze crisispartners storten zich op het voorbereiden. Als een dergelijke calamiteit zich vandaag of morgen voor zou doen, dan zullen de hulpdiensten gebruik maken van het Landelijk Crisismanagement Systeem (LCMS). In dit systeem wordt continu informatie gedeeld tussen de hulpdiensten over de stand van zaken bij de afzonderlijke hulpdiensten. Hierbij gaat het zowel om een tekstuele beschrijving alsook om een geografische weergave. De crisispartners hebben in principe geen toegang tot het LCMS en zijn dus aangewezen op e-mail, telefoon of (social) media om informatie te verkrijgen van de hulpdiensten. Vandaag is dat anders. In het kader van deze Trial hebben we samen met TNO een koppeling gerealiseerd met het LCMS. Deze koppeling zorgt ervoor dat de laatste stand van zaken bij de hulpdiensten (het actuele beeld genoemd), gedeeld wordt met de andere crisispartners die in CrisisSuite werken. Zodoende hebben de crisispartners zo snel als mogelijk toegang tot de geverifieerde informatie van de hulpdiensten, waardoor ze betere beslissingen kunnen nemen. En vise versa kunnen de crisispartners vanuit CrisisSuite hun stand van zaken doorgeven aan de hulpdiensten via een eigen tabblad in LCMS. Dit bespaart de hulpdiensten veel overbodige vragen en het keer op keer herhalen van informatie, terwijl de crisispartners gerichte informatie kunnen geven en vragen terug kunnen stellen. Hierdoor staat de keten nauwer met elkaar in contact en wordt het niveau waarop crisismanagement gedaan kan worden, verhoogd. Op de tweede dag volgen nog eens twee oefenblokken. Deze blokken zijn gesitueerd op de dag nadat de gesimuleerde overstroming heeft plaats gevonden. Alle betrokken partijen zijn druk met het bestrijden van de crisis. Op deze dag komt mooi naar voren dat CrisisSuite naast een medium voor het uitwisselen van informatie met het LCMS, met name ook erg bruikbaar is om de processen binnen de eigen organisatie vast te leggen. Wat weten we nu? Waar moeten we rekening mee houden? Welke acties gaan we uitvoeren?

De onderzoeksresultaten vanuit alle metingen die gedaan zijn en alle enquêtes die afgenomen zijn, moeten nog verwerkt worden. Maar de eerste geluiden van de werkvloer zijn bijzonder positief en we verwachten dan ook de deze resultaten het bovenstaande zullen ondersteunen.

In dat licht is het ook niet meer dan logisch dat we binnenkort samen met het Instituut Fysieke Veiligheid (de ontwikkelaar van het LCMS) een pilot starten om gezamenlijk een koppeling te creëren die het ook mogelijk maakt om deze informatie-uitwisseling in de praktijk beschikbaar te maken! We verwachten hier kort na de zomer meer over te kunnen delen.