Interview Meander MC

Geplaatst op 15 Oct 2020

Cornelie van Hunnik, adviseur Kwaliteit & Veiligheid, Meander MC:

“CrisisSuite zorgt voor het behouden van focus en overzicht.”


Tijdens de COVID-19 crisis hebben ziekenhuizen een stortvloed aan coronapatiënten moeten behandelen. Het Meander MC is een van deze ziekenhuizen. Cornelie van Hunnik beschrijft hoe ze dit heeft ervaren.

Op welke manier heeft Meander MC CrisisSuite ingezet tijdens de COVID-19 crisis?
Wij maken binnen Meander gebruik van CrisisSuite wanneer er sprake is van een crisis. We spreken van een crisis op het moment dat een zorginstelling niet meer in balans is. Onze crisisorganisatie wordt dan operationeel. De COVID-19 uitbraak is een crisis geweest van ongekende omvang, nog nooit eerder hebben wij binnen Meander twee en een halve maand in crisismodus gezeten. CrisisSuite heeft ons daarbij geholpen. Het heeft gezorgd voor het behouden van de focus en het overzicht tijdens deze ongewoon langdurige crisisperiode.

Hoe ervaart u het digitale loggen?
“Onze ervaring met de logtool is dat CrisisSuite eenvoudig is van opzet. Er wordt op een visuele manier gewerkt volgens de BOB-structuur (beeldvorming, oordeelsvorming, besluitvorming), waardoor een vergadering op een overzichtelijke manier kan plaatsvinden. prettig dat je met één druk op de knop kunt registreren wie er aanwezig zijn bij de vergadering, met naam en toenaam. Daarnaast hebben we de gewoonte om te starten met de openstaande acties van de vorige vergadering. Die openstaande acties kunnen makkelijk gefilterd worden in CrisisSuite.”

Wat zijn de voordelen van de CrisisSuite App?
“Iedereen die onderdeel uitmaakte van de crisisorganisatiestructuur heb ik de mogelijkheid gegeven om gebruik te maken van de CrisisSuite App. Ikzelf heb het als zeer prettig ervaren, vooral omdat ik niet zeven dagen in de week twee en een halve maand lang op locatie ben geweest. Op de dagen dat ik thuis was, kon ik op een moment wanneer het mij uitkwam de app openen en het hele besluitvormingsproces nalezen. Op die manier was ik goed op de hoogte van de laatste stand van zaken en nieuwe ontwikkelingen. Iets anders wat ik binnen de CrisisSuite App als zeer prettig heb ervaren is de mogelijkheid om acties te koppelen aan een specifieke persoon. Via je telefoon krijg je een pop-up, zodat je weet dat er een actie is die je dient uit te voeren vóór de volgende vergadering. Op die manier wist ik wat er van mij verwacht werd.”

Hoe helpt CrisisSuite u bij de crisisevaluatie?
“Tijdens een crisis komt er veel informatie binnen. Deze informatie kan essentieel zijn voor het besluitvormingsproces. CrisisSuite is daarbij een enorme toegevoegde waarde. Niet alleen voor de informatie die gebruikt kan worden tijdens het besluitvormingsproces, maar ook voor de verantwoording en de evaluatie achteraf. Met behulp van CrisisSuite kunnen we helder krijgen hoe het verloop van de crisis precies is geweest en kunnen we achterhalen wat de bijzondere maatregelen zijn geweest die we hebben moeten nemen. Tevens kunnen we zien wat het besluitvormingsproces is geweest wat daaraan ten grondslag heeft gelegen. Ik merk dat CrisisSuite daarbij voor mij een handig naslagwerk en hulpmiddel is.”