Interview Medisch Centrum Leeuwarden

Geplaatst op 19 Nov 2020

Marjan Tijtsma, crisiscoördinator Medisch Centrum Leeuwarden:

“CrisisSuite versterkt het functioneren van ons crisisteam.”


Tijdens de COVID-19-crisis heeft flink aantal Nederlandse ziekenhuizen CrisisSuite actief gebruikt. Zo ook het Medisch Centrum Leeuwarden (MCL). Marjan Tijtsma vertelt over haar ervaringen.

Hoe heeft het Medisch Centrum Leeuwarden CrisisSuite ingezet?
“De coronacrisis was de eerste keer dat we CrisisSuite hebben ingezet bij een echte crisis. Alle crisisvergaderingen werden door de logger vastgelegd met behulp van de logtool van CrisisSuite. Ook het actiemanagement werd zo ondersteund; de leden van onze crisisteams hadden continu een compleet overzicht van de status van acties. Het was voor ons een nieuwe manier van werken, maar onze loggers waren goed getraind en geoefend. Dit is essentieel voor het eigen maken van vaardigheden en handig worden met de logtool. Wat we merkten, is dat het voor nieuwe gebruikers gemakkelijk is om in te haken op het systeem en de werkwijze.”

Wat zijn de voordelen van het digitaal loggen van crisisvergaderingen ten opzichte van loggen op papier?
“Digitaal loggen is een stuk overzichtelijker. Maar ook het filteren van informatie is een groot voordeel ten opzichte van het loggen op papier. Daarnaast ben je ook niet meer afhankelijk van zaken als het handschrift van de logger. Het logboek kan altijd en overal geraadpleegd worden om belangrijke informatie op te zoeken. Zo kun je bijvoorbeeld veilig vanuit huis meelezen via de app om te bekijken welke besluiten er zijn genomen. Een ander voordeel is dat de crisisteamleden geen aantekeningen meer hoeven te maken van de vergaderingen.”

Hoe hebt u het gebruik van CrisisSuite tijdens de COVID-19 crisis ervaren?
“Positief; het systeem biedt overzichtelijke, digitale verslaglegging en geeft structuur aan de crisisvergaderingen. Hiermee versterkt CrisisSuite de wijze van functioneren van het crisisteam. Daarnaast is het prettig dat je via de logtool kunt terugvinden hoe de beeldvorming, oordeelsvorming en besluitvorming met daaraan gekoppelde acties is opgebouwd. Ook is het erg handig dat je deze acties kunt koppelen aan portefeuillehouders, waardoor het duidelijk is wie wat aan het doen is. Wel zijn er nog wat interne verbeterpunten. Zo willen we in het vervolg ook graag de taakkaarten voor de verschillende rollen binnen de crisisorganisatie gaan toevoegen aan CrisisSuite. Een ander verbeterpunt is dat we meer gebruiken willen gaan maken van de mogelijkheid om situatierapportages te maken via CrisisSuite. Hier hebben we nu nog te weinig gebruik van gemaakt. Deze punten willen we daarom mee gaan nemen in onze volgende crisisoefeningen.”