Log4j kwetsbaarheid

Geplaatst op 23 Dec 2021

Log4j kwetsbaarheid

Uiteraard hebben wij kennis genomen van de kwetsbaarheid rondom log4j. Gelukkig maken we geen gebruik van Java, waardoor deze kwetsbaarheid niet direct op CrisisSuite van toepassing is.

We hebben alle andere servers en tools waar we gebruik van maken gescand, hieruit is één server naar voren gekomen die potentieel gevaar liep in verband met het gebruik van log4j. Dit risico is op 10 december j.l. afgewend.

Voorlopig gaan we er vanuit dat we daarmee de situatie onder controle hebben, maar we houden uiteraard de berichtgeving in de gaten!