Merlin behaalt informatie beveiligings-certificaat ISO 27001

Geplaatst op 14 Jun 2018

Merlin Software heeft het afgelopen jaar de nodige inspanning geleverd voor het behalen van het ISO 27001 certificaat. Dit is een wereldwijd erkende informatiebeveiligingsstandaard gebaseerd op de best practices voor (informatie)beveiliging.

Een belangrijk product van Merlin is CrisisSuite; online crisismanagementsoftware die organisaties in staat stelt om informatie voor, tijdens en na een crisis succesvol te managen.

Bij crisismanagement kunnen urgente maatregelen en/of kritieke beslissingen worden genomen op basis van het beeld dat het crisisteam en andere betrokkenen hebben van de crisis. Dit beeld is sterk afhankelijk van de manier waarop informatie wordt gemanaged.

Al deze gevoelige informatie wordt verwerkt in CrisisSuite en dat brengt een flink verantwoordelijkheid met zich mee. Merlin vindt dat organisaties die gebruik maken van onze software mogen verwachten dat deze gegevens veilig en vertrouwelijk zijn. Om deze verwachtingen waar te maken heeft Merlin de nodige beveiligingsmaatregelen getroffen, deze zijn beschreven in ons Securitybeleid.

Merlin heeft ervoor gekozen om het ISO 27001-certificeringstraject te doorlopen, omdat we vinden dat het beveiligen van gegevens een kritische verantwoordelijkheid is. Deze verantwoordelijkheid nemen we door continu ons Information Security Management Systeem (ISMS) te onderhouden en te evalueren.

Het ISO 27001-certificaat bevestigt dat we voldoen aan de hoogste standaard ten aanzien van informatiebeveiliging.