Oproepen & Alarmeren
met CrisisSuite

Met de module Oproepen & Alarmeren van CrisisSuite kunt u automatisch grote groepen mensen of crisisteams oproepen via SMS, telefoon, e-mail of de CrisisSuite App.

Ontvangers van de alarmering kunnen direct antwoorden en het systeem geeft u een live opkomstoverzicht.

  • Grote groepen mensen of crisisteams oproepen

  • Via SMS, telefoon, e-mail & app

  • Oproepen op basis van scenario’s

  • Live opkomstoverzicht

Oproepen rond een specifieke locatie

U kunt medewerkers rondom een specifieke locatie oproepen. Het systeem berekent op basis van adresgegevens welke medewerkers het snelste ter plaatse kunnen zijn en roept deze op.

Indien medewerkers de oproep negatief of niet beantwoorden, roept het systeem automatisch extra medewerkers op, totdat het gewenste aantal bereikt is.

Interesse?

Bent u geïnteresseerd in Oproepen & Alarmeren met CrisisSuite?

Neem contact met ons op voor meer informatie of voor een demonstratie.