🎥Video: Het belang van loggen

20/5/2024
René de Jong
Commercieel Directeur
Merlin Crisis Software linkedin profiel

Het loggen van crisisvergaderingen wordt regelmatig onderschat. Te vaak wordt het alleen maar gezien als verslaglegging voor achteraf. Loggen is cruciaal voor het professioneel managen van een crisis. En in deze video leg ik uit waarom.

Allereerst: het logboek als ‘single point of truth’

Er komt ontzettend veel informatie op het team af en het is onmogelijk om alle informatie te onthouden. Als teamleden alleen maar zelf hun aantekeningen maken, ontstaan er meerdere versies van de waarheid. Het is dus van grootbelang dat het crisisteam één uitgangspunt heeft om de besluitvorming op te baseren. Dat brengt rust in de crisisvergaderingen.

Overzicht behouden op acties

Er moeten veel acties worden uitgevoerd om de situatie te beheersen. Zondereen overzicht van gedelegeerde acties, de verantwoordelijken en de status van die acties lukt het niet om overzicht te behouden.

Informatieoverdracht

Wanneer een teamlid wordt afgelost, is een goede overdracht nodig. En dat kan alleen gebeuren als er een duidelijk logboek aanwezig is.

Informatiemanagement

Het logboek van het crisisteam dient als een belangrijk bron voor het informeren van de rest van de crisisorganisatie. Wat is de actuele situatie? Wat zijn de belangrijkste besluiten? En wat kunnen we verwachten?

Gebruik na de crisis

Na afloop van een crisis moet er worden geëvalueerd. Een compleet logboek helpt daar enorm bij. Maar ook wanneer een toezichthoudende organisatie, een onderzoeksinstantie of verzekeraar in beeld komt, is het hebben van een logboekgeen overbodige luxe.

Meer lezen.

Crisismanagement

Video: Stappenplan voor effectieve implementatie van situatierapportages voor crisismanagement

Informatiemanagement

Orde in chaos: het managen van de informatiestroom

Crisismanagement

Risicomanagement en IT-integratie: Een kritische kijk op samenwerking

Terug
0%
100%