CrisisSuite software preview

CrisisSuite Mobile app

Alle functies in één app voor mobiele devices, zodat je altijd én overal bij je crisismanagement tooling kunt.

CrisisSuite is all-in-one crisismanagementsoftware om jouw organisatie te ondersteunen tijdens het bestrijden van de crisis. Alle functionaliteiten en modules zijn ontworpen met aandacht voor structuur, overzichtelijkheid en gebruiksvriendelijkheid.

Mensen zijn niet altijd in de buurt van een PC of laptop. Daarom hebben we naast de webapplicatie ook de CrisisSuite app ontwikkeld voor smartphones en tablets (iOS & Android).

Van A tot Z
De app ondersteunt jou als crisisprofessional van het begin van een crisis tot het eind:Meld incidentenStart of ontvang een alarmering en geef direct jouw beschikbaarheid doorLees direct de huidige situatie van de crisisBekijk snel uw crisisplan, taakkaart of checklistZoek snel contactgegevens op van jouw belangrijkste contactpersonenZie wie er piketdienst heeft, zodat je de juiste mensen benadertOntvang acties en geef de status en uw feedback doorOntvang of verzend situatierapportagesBekijk de logboeken van crisisvergaderingen en filter snel op besluiten of actiesDeel foto's, video's en andere soorten bijlagen

In verbinding
Crisisteams kunnen dus direct in verbinding staan met andere teams, afdelingen en medewerkers. Bovendien kunnen teamleden zelf na de crisisvergadering de ruimte uitlopen met een eigen actielijst.

Informeren
Toegang tot recente crisisinformatie is geen leuke toevoeging, maar een absolute noodzaak. Organisaties die met CrisisSuite werken, gebruiken de app dan ook om hun bestuurders te informeren. Een waardevolle mogelijkheid die bovendien tijd bespaart.

Kortom, de CrisisSuite app is bedoeld om alle gebruikers nog meer handvatten te geven en het hybride karakter van crisismanagement te ondersteunen.

Terug