CrisisSuite Mobile app

Alle functies in één app voor mobiele devices, zodat je altijd én overal bij je crisismanagement tooling kunt.

CrisisSuite is all-in-one crisismanagementsoftware om jouw organisatie te ondersteunen tijdens het bestrijden van de crisis. Alle functionaliteiten en modules zijn ontworpen met aandacht voor structuur, overzichtelijkheid en gebruiksvriendelijkheid.

Mensen zijn niet altijd in de buurt van een PC of laptop. Daarom hebben we naast de webapplicatie ook de CrisisSuite app ontwikkeld voor smartphones en tablets (iOS & Android).

Van A tot Z
De app ondersteunt jou als crisisprofessional van het begin van een crisis tot het eind:
- Meld incidenten.
- Start of ontvang een alarmering en geef direct jouw beschikbaarheid door.
- Lees direct de huidige situatie van de crisis.
- Bekijk snel uw crisisplan, taakkaart of checklist.
- Zoek snel contactgegevens op van jouw belangrijkste contactpersonen.
- Zie wie er piketdienst heeft, zodat je de juiste mensen benadert.
- Ontvang acties en geef de status en uw feedback doorOntvang of verzend situatierapportages.
- Bekijk de logboeken van crisisvergaderingen en filter snel op besluiten of acties.
- Deel foto's, video's en andere soorten bijlagen.

In verbinding
Crisisteams kunnen dus direct in verbinding staan met andere teams, afdelingen en medewerkers. Bovendien kunnen teamleden zelf na de crisisvergadering de ruimte uitlopen met een eigen actielijst.

Informeren
Toegang tot recente crisisinformatie is geen leuke toevoeging, maar een absolute noodzaak. Organisaties die met CrisisSuite werken, gebruiken de app dan ook om hun bestuurders te informeren. Een waardevolle mogelijkheid die bovendien tijd bespaart.

Kortom, de CrisisSuite app is bedoeld om alle gebruikers nog meer handvatten te geven en het hybride karakter van crisismanagement te ondersteunen.

Terug