Kaarten

Zorg voor een geografisch overzicht van de crisis door op de kaart te tekenen.

Crisismanagement is altijd gefocust op één specifieke plek of één gebeurtenis. Het kan ook de optelsom van meerdere incidenten op meerdere plekken zijn. Een voorbeeld hiervan zijn evenementen. Tijdens evenementen zijn er bepaalde plekken van het terrein waar meer risico is, of meer incidenten plaatsvinden. Het is van belang om deze plekken in kaart te brengen zowel vooraf als tijdens een evenement. Beveiligingspersoneel kan effectief worden ingezet en risico’s worden verkleind. Dit kan ook van belang zijn voor organisaties met meerdere locaties of gemeenten.

De module Kaarten speelt in op dit aspect van crisismanagement. Binnen deze module kunnen kaarten van specifieke gebieden worden ingeladen en kunnen kaartlagen worden gemaakt. Tijdens een evenement kan het bijvoorbeeld belangrijk zijn om de verschillende podia in beeld te brengen. Op deze kaarten kunnen door middel van iconen risicogebieden worden aangewezen of incidenten worden gemeld. Zo kan een gebied op een centrale locatie worden gemonitord.

Alle modules