Logtool

Een praktische tool voor loggers om goed en snel te kunnen loggen. Met real-time overzicht voor uw crisisteam.

Het crisisteam komt bijeen, de voorzitter opent de vergadering. In een korte tijd bespreekt het crisisteam ontzettend veel informatie. De logger speelt hierbij een belangrijke rol. Iedere logger weet hoe lastig het is om gestructureerd informatie vast te leggen, acties uit te zetten en mee te schrijven met beslissingen, zonder achter te raken tijdens een crisisoverleg.

 

De logtool van CrisisSuite biedt een logger handvatten, structuur en overzicht om goed en snel te loggen. Dit gebeurt op basis van de BOB-structuur, ofwel Beeldvorming, Oordeelvorming en Besluitvorming. Verder kan de logger aanwezigheid bijhouden, acties uitzetten  en de status monitoren. Meer lezen over actiemanagement binnen CrisisSuite. Doordat de structuur al aangebracht is in de log tool kan de logger zich focussen op het loggen en kan er geen informatie of actie meer over het hoofd worden gezien.

 

·       Het overzichtelijk loggen van een crisisoverleg.

·       Live op afstand het logboek kunnen inzien.

·       Op basis van een veel gebruikt besluitvormingsmodel binnen crisismanagement.

Alle modules