Situatierapportage

Laat afdelingen, locaties en crisisteams elkaar informeren over hun actuele stand van zaken met behulp van voorbereide vragenlijsten.

Tijdens een crisis verandert de situatie continu. Om de juiste besluiten te kunnen nemen, wil het crisisteam op de hoogte zijn van de stand van zaken op de verschillende locaties en/of afdelingen. Maar het is een uitdaging om de juiste informatie gestructureerd te ontvangen.

De module Situatierapportage (Sitrap) biedt hier een oplossing voor. Afdelingen, locaties en crisisteams kunnen elkaar op een gestructureerde wijze informeren over hun actuele stand van zaken. U kunt vragenlijsten (sitrap-formulieren) voorbereiden voor specifieke afdelingen of locaties. En aangeven wie de sitraps moeten invullen en wie deze moeten ontvangen. Het is ook mogelijk om de sitraps voor te bereiden voor verschillende crisisscenario's, zoals een cybercrisis, pandemie of de uitval van een fysieke locatie. Zo weet u zeker dat tijdens een crisis de juiste informatie wordt aangeleverd; cruciaal voor het besluitvormingsproces.

Crisisteams kunnen een sitrap genereren vanuit hun logboek en kunnen deze delen met bijvoorbeeld een ander crisisteam. Door de informatie die vastgelegd is tijdens de crisisvergaderingen te gebruiken om een situatierapportage samen te stellen, wordt er kostbare tijd bespaard.

Alle modules